Mask_group

Rattalaenutuse tingimused

Rattalaenutuse tingimused

MUNAKA BIKE PARK RATTA JA E-RATTA LAENUTUSE TINGIMUSED

Jalgratta laenutamiseks täidetakse käesolev kirjalik kokkulepe kuhu märgitakse laenule võtja (edaspidi laenutaja) nimi, isikukood ja telefon. Laenule võtja on kohustatud tuvastama oma isiku EU-s kehtiva dokumendi alusel. Alaealise laenutustingimustele  kirjutab alla lapsevanem või hooldaja.

Laenule andja Äärmusliku Spordi AS ei loovuta laenutaja isikuandmeid kolmandatele osapooltele.

Laenutuse hind tasutakse ette ennem laenutusaja algust.

Laenule andja vastutab, et rattad on täiesti korras ja asjakohaselt hooldatud.

Laenutaja vastutab ratta, selle osade ja lisavarustuse eest täies mahus kuni varustus on tagastatud laenutusse.

Laenutaja kohustub:

  • Hoolitsema ratta ja lisavarustuse eest nagu korralik inimene hoolitseb isiklike asjade eest.
  • Kasutama ratast vaid selleks ettenähtud otstarbeks.
  • Korvama rattale tekitatud kahjud või ratta varguse korral kogu ratta hinna 3 500€
  • Järgima Eestis kehtivaid liikluseeskirju ja Munaka Bike Park reegleid.
  • Tagastama ratta laenutusse hiljemalt laenutusaja lõpuks. Hilinemise korral tasuma 4€ iga järgmise alanud 15 minuti eest.
  • Mitte jätma ratast valveta
  • Ratta varguse korral teavitama kohesel politseid ja Munaka Bike Park’i tel 7333701.

VASTUTUSEST LAHTIÜTLEMINE

Munakas Bike Park (Äärmusliku Spordi AS) ei vastuta ratta laenutamise ajal laenutuse esemele (ratas koos lisavarustusega) selle laenutajale (õnnetus, trauma) ja kolmandatele osapooltele tekkida võivatest kahjude eest ja ei ole kohustatud neid kompenseerima.

Äärmusliku Spordi AS

Reg nr. 10211494

 

Olen tutvunud käesolevate Munaka Bike Park rataste laenututingimustega ja kohustun täitma neid ning Eestis kehtivaid seadusi.

Laenutuse algusaeg:_____________________ Laenutuse lõpp:_____________________

Laenutaja nimi:____________________________________________________________

Laenutaja isikukood:________________________ Telefon:_________________________

 

Laenutaja allkiri:

Ilm Munakal

pühapäev 14. juul
25.2°C / 14.8°C
esmaspäev 15. juul
25.8°C / 12.4°C
teisipäev 16. juul
27°C / 13.7°C