Mäekoodeks

Mäekoodeks

  • Arvesta laskumisel valitsevaid tingimusi, nõlva raskusastet ja oma võimeid.
  • Kiivri ja kaitsmete kasutamine on soovituslik.
  • Arvesta ja austa kaassuusatajaid ja lumelaudureid – ära sea oma käitumisega ohtu teisi suusatajaid/laudureid.
  • Ülevalt tuleja peab arvestama allpool olevate sõitjatega.
  • Möödumisel jäta piisavalt ruumi enda ja eessõitja vahele juhuks, kui eessõitja teeb ootamatu manöövri.
  • Nõlvale saabudes, laskumist alustades või nõlval peatumisel jälgi alati sinust nii üleval kui allpool olevaid sõitjaid.
  • Väldi peatumist kitsal või piiratud nähtavusega alal. Peatumiseks liigu nõlva äärealale.
  • Jalgsi liigu ainult nõlva ääres.
  • Juhindu alati väljapandud märkidest ja viitadest.
  • Suletud nõlval on laskumine keelatud.

Tõstuki kasutamise reeglid

Lumepargi kasutamise reeglid

Hooajapileti kasutamise tingimused

SUUSAKESKUSE TEENUSTE KASUTAMINE TOIMUB KÜLASTAJA OMAL VÕI JÄRELVAATAJA, LAPSEVANEMA VASTUTUSEL! KESKUSE PERSONALIL ON ÕIGUS TÕSTUKI PILETI KONFISKEERIMINE JUHUL, KUI EI JÄRGITA KESKUSE PERSONALI, INSTRUKTORITE VÕI SUUSAPATRULLI KORDUVAID KORRALDUSI NING MUUTUTAKSE OHTLIKUKS TEISTELE KLIENTIDELE! KEHTETUKS TUNNISTATUD PILETIT EI KOMPENSEERITA!

Ilm Munakal

pühapäev 14. juul
25.2°C / 14.8°C
esmaspäev 15. juul
25.8°C / 12.4°C
teisipäev 16. juul
27°C / 13.7°C